Välkommen till Tibbs demosajt

Här kan du prova hur Tibb fungerar. Tjänsten fungerar precis som när du har ett abonemang, med skillnaden att data kommer att raderas med jämna mellanrum.

Notera också att andra som använder demosajten kommer att kunna se det du har registrerat före dess att data automatiskt har tagits bort.